Integritetspolicy

Fridenborn

För oss på Fridenborn är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi använder och skyddar din information.När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används. Fridenborn värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Som kund ger vi dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

INFORMATION

För oss på Fridenborn är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi använder och skyddar din information.När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används. Fridenborn värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Som kund ger vi dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

2. Hur vi använder information som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och för att skydda Fridenborn och våra användare.  Vi kan använda ditt namn, din e-postadress och din publika beskrivning för att beskriva dig för andra användare av vår tjänst, exempelvis när du aktivt kontaktar en annan användare eller när du skriver en recension.


När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.


Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Google Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder. När vi visar anpassade annonser kommer vi inte att koppla identifierare från cookies eller liknande tekniker till känsliga kategorier av personuppgifter, som till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

2.1 Övrig användande av personlig information

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.


Vi hanterar personuppgifter och annan information på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

3. Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:


– Välja om din e-postadress och ditt namn skall synas i dina recensioner och kommentarer.

– Hämta ut information om dina sparade personuppgifter.

– Du kan stänga av cookies genom att ändra säkerhetsinställningarna i webbläsaren och du kan också radera tidigare lagrade cookies via din webbläsares inställningar. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies.


4. Information som du delar

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

5. Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter oavsett när du använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem, detta förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.


Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

6. Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Fridenborn förutom i följande situationer:

6.1 Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Fridenborn om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

6.2 För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

6.3 Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Fridenborn om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:


– följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter

– garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem

– upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem

– skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

6.4 Icke individ specifik information

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

6.5 Försäljning eller sammanslagning

Om Fridenborn skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

7. Informationssäkerhet

Fridenborn arbetar ständigt för att skydda företaget och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.  Samt att vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.  Vi begränsar även åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.


8. Förändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.


Fridenborn Animation & Marketing har fokus på våra kunders behov av professionella lösningar som leverarar optimalt vid varje tillfälle.

Länkar

Integritetspolicy

GDPR

Tel: 0470 – 325 945


Fridenborn 2023 @ All rights reserved.